Frankrike

Domaine du Trapadis

Södra Rhône

Rasteau

Om producenten

Berättelsen om Domaine du Trapadis har sin början med två familjer som båda ägde varsin del vinmark. Genom giftermål av deras barn slogs deras mark ihop och 1950 byggdes en ny källare. En ny domän bildades och fick namnet Domaine du Trapadis efter den naturliga källa som förser området med vatten.

Helen Durand buteljerade sitt första vin redan när han var 16 år och har sedan 1996 full kontroll över Domaine du Trapadis. Man odlar drygt 20 hektar ekologiskt certifierade vingårdar i Rasteau i södra Rhône och rankornas ålder är i genomsnitt 35 år. Det finns dock vissa delar av vingårdarna som planterades redan 1922.

För att främja den lokala flora och faunan och av respekt för jorden, används inga kemiska eller syntetiska preparat. Druvorna skördas för hand för att kunna plockas vid optimal mognad. Vinifieringen sker på olika sätt beroende på vilket vin det är och vilken del av vingården det kommer ifrån.

Mer

Prislista restauranger

Viner