Frankrike

Domaine de Marzilly - Champagne Ullens

Champagne

Hermonville

Om producenten

Historien om Champagne Ullens tar sin början 2012 då belgaren Maxime Ullens och hans far förvärvar Château de Marzilly. En sedan årtionden övergiven egendom med anor från 1100-talet. Château de Marzilly återfinns i byn Hermonville, beläget i Massif de Saint-Thierry, så långt nordväst man kan komma inom ramarna för Champagne. När Maxime utforskade området och fann potentialen och förutsättningarna för att odla vin lämnade han, tillsammans med sin fru Anna, Belgien och sjösatte planerna att producera Champagne. Således var Domaine de Marzilly och Champagne Ullens fött.

Massif de Saint-Thierry kännetecknas av sandrika jordar och här har Domaine de Marzilly idag cirka fyra hektar odlad vinmark. Majoriteten av planteringarna är tillägnat Pinot Meunier men även den mindre andel Chardonnay som är planterad spelar en viktig roll för egendomens viner. Vinerna jäser och lagras på ekfat om 205 liter, den storlek som traditionellt sett använts i Champagne. Efter buteljering lagras vinerna som kortast två år på flaska innan degorgering.

Ekologi och hållbarhet är viktigt för Maxime och Anna och utöver de vinmarker man har så används den skog som tillhör egendomen till att bland annat renovera och tillverka sina pressar och ekfat. Paret håller också med biodlingar och höns. Djuren återfinns på gården och i vinmarkerna för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden. Maxime är även medlem i ”Ligue pour la protection des oiseaux”, en organisation som arbetar för att skydda och bevara fågellivet i området.

Domaine de Marzilly är certifierade enligt "Haute Valeur Environnementale: Level 3" (HVE 3), en certifiering för hållbart arbete inom alla aspekter av lantbruk och "Viticulture Durable en Champagne" (VDC).

Maxime har på kort tid gjort sig ett namn inom vinmakarskrået och har för sina viner både fått utmärkelser och kallats "The genius of tomorrow".

Mer

Prislista restauranger

Viner